HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Onsdag, 5. august 2015
 
Tur til Bakke i Østre Hedrum

Foto: Tor Bjørvik
En glad turgjeng samlet ved den gamle Nyllaplassen
Samlingsplassen på Øvre Bakke, med vertskapet, Asbjørn Henden og samboer Åse Berit foran

Foto: Arkiv
De to gårdene på Bakke, fotografert ca 1960. Landskapet var mye åpnere den gangen, fordi det gikk beitedyr i området. Turen på onsdag går til gården bortest på bildet.
 
 
 
 
 
 
Hedrum historielags onsdagstur gikk denne uka helt i utkanten av Larvik kommune. Over 80 mennesker var med på turen til Bakke, som ligger mot grensa til Sandefjord. De fleste var med på en tur gjennom skogen bort til den nedlagte plassen Øvre Nylla. Denne plassen lå egentlig i Sandar, men i 1923 ble den kjøpt av eieren av nedre Bakke, og overført til Hedrum kommune.z