HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Onsdag, 15. juli 2015
 
Historietur til Komma i Farrisbygda

Foto: Tor Bjørvik

Børkomma er en idyllisk plass nede ved Farris. Her har Komma og Kommedal båtplass og badeplass. På bildet ser vi fra høyre Einar Sorknes, Tone Langmoen Kalbakk og Åsta Herland. Åsta fortalte fra den gangen Herland kjørte varerute i Farrisbygda. Det var en interessant, om enn noe tidkrevende, opplevelse.

Foto: Tor Bjørvik
Tore Arne Komma fortalte fra sineoppvekstår og ungdomsmiljøet i Farrisbygda. Vi forsto at de fikk god trening i kortspil

Foto: Tor Bjørvik
Gerd og Arne Komma bor og trives i Komma. Arne har bodd her i hele sitt 84-årige liv. Onsdag hadde de besøk av 120 gjester.
Foto: Reodar Nordkveldemoen

Foto: Tor Bjørvik
Komma (i forgrunnen) og Kommedal (bakenfor) ligger idyllisk til på et platå på østsida av Farris. Vi ser nordover mot Neset i Siljan. Farris kan by på temmelig dramatisk natur, nokså forskjellig fra det flatere landskapet i de ytre deler av Vestfold.
 
 
 
 
 
Onsdag kveld har Hedrum historielag tur til Komma i Farrisbygda. Komma er en av de mange Treschowplassene som ligger idyllisk til langs Farris, og her er det ennå bosetting. Arne og Gerd bor på Komma, og sønnene med familie bor på småbruka rundt.
Etter at vi har fått høre litt om historien i Farrisbygda, blir det en god kaffepause, og en liten vandring for de som er spreke nok. Vi regner med at deltakerne har med mat og drikke. Alle er velkomne, og en kan kjøre helt fram. Det er merka fra Siljanveien ved Kvelderønningen.
Frammøte kl. 18.00.