HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Onsdag, 8. juli 2015
 
Gamle dagers fôrhøsting
på Østre Holtesetra

Foto: Tor Bjørvik
Arne og Sidsel viser fram et lauvkjerr som Sidsel nettopp har laga. Den gamle asken som de står foran, skal høstes seinere i sommer. Askekallene blir høsta med 4-5 års mellomrom. Selve stammen blir holdt på en høyde av 2-3 meter
Arne Fjellberg er vel den eneste i vårt distrikt som ennå driver med lauving. Her er han på Søndre Holtesetra, og har kappa et yngre asketre i ca 2 ½ meters høyde, slik at det kan bli en ny askekall. Til høyre står to eldre askekaller og venter på å bli høsta. På toppen av bakken ser vi det gamle seterfjøset
 
 
 
 
 
 
 

De ca 70 som var med på Hedrum historielags tur til Søndre Holtesetra på onsdag, fikk ei god innføring i hvordan en høsta for, og ha slags for en brukte før i tida. Arne Fjellberg fra Tjøme er biolog og ekspert på gamle plantesamfunn i innmark og utmark. På Søndre Holtesetra i Hvarnes har han og samboer Sidsel Christoffersen gjenskapt den gamle seterenga, og ikke minst «restaurert» de gamle askekallene på vollen. Arne og Sidsel demonstrerte hvordan en lager «lauvkjerr», og hvordan en slår med ljå. Dette er nyttig kunnskap, som kan gå i glemmeboka hvis den ikke blir praktisert.

Hans Olav Holt fortalte om historien til Søndre Holtesetra, som blei nedlagt i 1964.