HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Onsdag, 27. juli 2016
 
Tur til Bjerke i Tjølling

Foto: Tor Bjørvik
Her ankommer Lars Kjøndal, 101 år gammel. Han begynte på Bjerke skole for 94 år siden. Lars er litt av en dikter, og utpå kvelden sang han egne viser

Foto: Tor Bjørvik
Gårdens eier, Anne Kristine Kaupang, foran den store forsamlingen som har piknik i det grønne

Foto: Tor Bjørvik

Det gamle framhuset på Bjerke. Foran står dagens eier, Anna Kristine Kaupang, sammen med sin onkel, Asbjørn Kaupang

 
 
 
 
 
Ca 80 deltok på turen som historielaga i Tjølling og Hedrum hadde til Bjerke i Tjølling, og mange hadde noe å fortelle. På det store bildet står gårdens eier, Anne Kristine Kaupang, foran den store forsamlingen som har piknik i det grønne