HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Onsdag, 20. juli 2016
 
Historietur til Fossane

Foto: Tor Bjørvik

På bildet er det dagens eiere, Svein Erik og Susanne Fauskanger, som forteller om hvordan det gikk til at de kjøpte Fossane. Huset bak er bryggerhuset, hvor Gustav og Anna Fossane bodde sine siste leveår.

 

FOTO: Jan E. Thorstein, Larvik
 
Fossane ligger idyllisk til innerst i Fossanebukta
 
 
 
 
 

Hedrum historielag hadde ondag tur til den gamle Treschowgården Fossane ved Farris. Dette var i sin tid den største jordbruksgården i Vestmarka, hvor Harry Heyn dreiv ganske stort med grønnsaker noen år.

Nå er det meste av gården planta til, men gårdstunet med noe jord rundt er intakt. På jordet beiter hester fra Dammen.

 
 
 
Forhåndsomtalen
 

Onsdag kveld har Hedrum historielag tur til Fossane i Vestmarka. Fossane er en av de mange Treschowgårdene langs Farris. Den gangen trærne blei felt med sag, kvista med øks og kjørt fram med hest, måtte Treschow ha arbeidsfolk over alt i sine store skoger. Nå er skogsdrifta mekanisert, og de fleste Treschowgårdene er tilplanta, men på Fossane og mange andre Treschowgårder bor det ennå folk.
Fossane var, etter forholda i Vestmarka, en ganske stor gård. Like etter krigen hadde gården to hester og seks kuer. Gården ligger fint til ved Farris, der bekken fra Lauvbutjønna munner ut. Her kom det fram mye tømmer før. Tømmeret ble lagt i moser, og slepa ned til Farriseidet.
Alle er velkomne til å være med, og en kan kjøre helt fram. Det er skilta fra rundkjøringa ved Nordbyen.
Det er lurt å ta med stol og litt å spise/drikke.
Frammøte kl. 18.00.