HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Onsdag, 10. august 2016
 
Historietur til Gjønnes

Foto: Tor Bjørvik
Lars Gjønnes (tv) og Mathias Gjone Gjønnes fortalte fra gamle dager på Gjønnes. Lars fortalte også fra da de fløta tømmer i Gjønnesvannet. Her sitter de inne i den merkelige vertikale «jettegryta» som er på Gjønnes.

Foto: Tor Bjørvik
Her viser Erling Tvedten fram den første banken i Hedrum. Det er pengeskrinet til Pål (Rike-Pål) Gjone, som lånte ut penger til hele bygda mot seks prosent rente

Foto: Erling O Tvedten
 

Foto: Reidunn Bjørnøe
 

Foto: Tor Bjørvik
Her ser vi Hedrums eneste svalehotell. Svalene har i alle år hatt reir i de bratte rassidene mot Lågen. Fordi det har blitt mindre ras etter hvert, ble beboerne på Gjønnes redde for at svalene ikke skulle finne egna plasser å bygge reir. Derfor bygde de et hotell for dem. Til nå har imidlertid svalene foretrukket å ha reir i det som er igjen av raset. Det er Mathias Gjone som orienterer, med sønnen Vegard ved sin side

Foto: Reidunn Bjørnøe
 

Foto: Reidunn Bjørnøe
 

Foto: Erling O Tvedten
 

Foto: Reidunn Bjørnøe
 

Foto: Erling O Tvedten
 

Foto: Erling O Tvedten
 

Foto: Erling O Tvedten
 
 
 
 
 
 

Gjønnesgårdene har en nydelig beliggenhet på høydedraget mellom Lågen og Gjønnesvannet. Ca 80 mennesker var med Hedrum historielag hit på tur onsdagskvelden. Eierne, Lene Gjønnes og Erling Tvedten hadde forberedt seg godt, med både historie og gamle ting å vise fram. To av de eldste på Gjønnes. Lars Gjønnes og Mathias Gjone, bidro med historier bl.a. fra senkinga av Gjønnesvannet med dynamitt! Og neste generasjon, Åsmund Gjønnes Tvedten, bidro med Prøysenviser. Det var visstnok Åsmunds første konsert i uthuset på Gjønnes.

Etter en god kaffe- og pratepause ble mange av deltakerne med på en tur sørover det lange Gjønnesneset "Oset" for å se på svalehotell og den store gravhaugen som er her