HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Søndag, 12. juli 2017
 
Historietur til Heia i Kodal
Sliradammen, som var en viktig demning den tida det var fløtning i Svartåa. Sliradammen er valgt til kulturminne for Andebu.
Svein Trøim som forteller til en lydhør forsamling om hvordan det var å vokse opp her inne for ca 70 år siden
Foto: Tor Bjørvik
Fra våren 1939 til våren 1940 bodde det en tam elgkalv hos familien Trøim på Heia. Her spiser den av fanget til fru Trøim. Er det Kåre Trøim som står til venstre?

 
 
 
 
 
Øvre Heia er en ensom gård vest i Andebu, langt inne på skauen. Til tross for den ensomme beliggenheten kom det ca 140 mennesker til treffet som historielaga i Andebu og Hedrum arrangerte her inne onsdag kveld. Mange hadde tilknytning hit, for Heia var et senter for skogsdrifta den gangen det meste av arbeidet i skogen skjedde manuelt. «Skaufut» Trøim bodde på Heia, og to av sønnene hans, Olav og Svein, var med på samlinga.