HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Søndag, 25. juni 2017
 
Historietur til Trollsvann
 
 
 
Lågendølene spilte

Foto: Tor Bjørvik
 

Foto: Tor Bjørvik
 
 
 
 
 

I «gamle dager» var det mer kontakt over skauane mellom Lågendalen og Andebu/Vivestad enn det er i dag. Det skyldtes ikke minst at gårdene på begge sider hadde setre som grensa opp til hverandre. I helgene kunne de bli enige om å møtes på ei bestemt seter til leik og dans, og her blei nok grunnlaget lagt for mangt et ekteskap.
I fjor tok historielaga i Lardal, Andebu og Ramnes opp denne tradisjonen igjen, med en utferd til Lindsverksetra og Barlindkollen. I år går turen til Trollsvann i Høyjord, og dagen er søndag 25. juli.. Her ved Trollsvann hadde gårdene på Gavelstad i Lardal seter i gamle dager. Seinere hadde noen av gårdene i Dalsroa seter her.
Det vil bli fortalt om historien i området, med setring, fløtning og «gutta på skauen» under krigen. «Lågendølane» vil spille til underholdning og dans.
Trollsvannstua, som tilhører Tønsberg og omegn turistforening, er åpen, og her blir det salg av vafler, sjokolade, brus mm. En kan også ta med seg mat og drikke. Det er griller for dem som vil grille.
Fra parkeringsplassen ved sørenden av Trollsvann er det ca 1,5 km å gå på bilvei inn til Trollsvannstua. Bommen vil bli åpna for de som er dårlige til beins, slik at de kan kjøre helt fram

Et vellykka arrangement. Ca 70 til stede fra Andebu, Lardal og Ramnes. Hedrum historielag var ikke med op dette arrangementet, da det kolliderte med åpningen på bygdetunet. Lågendølane spella.

Frammøte Trollsvannstua kl. 14.00.