HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Onsdag.18. juli 2018
 
Historietur til Kjærrafossen

Kjærrafossen med teina er en av vårt distrikts aller største turistattraksjoner, med sammenhengende laksefiske fra 1300-tallet. Etter en grundig restaurering i fjor, er teineanlegget i bedre stand enn noen sinne. Teinetømming hver torsdag kl. 18.00 er en begivenhet som alle bør få med seg. Det hele er rammet inn av en fantastisk natur, med brusende fosser mellom grønne lier
 
 
 
 
 

Onsdag kveld har historielaga i Hedrum og Lardal tur til Kjærrafossen i Styrvoll. Kjærrafossen er den mest berømte av laksefossene i Lågen, og ligger i et naturskjønt område. Ennå er gamle fiskeredskaper, som teine, gip og mælekast, i bruk.
Aslaug Evju fra Helgeland har fulgt laksefisket i dette området på nært hold gjennom et langt liv, og hun vil fortelle om hvordan det var i Kjærrafossområdet før.
Etter en god mat- og pratepause blir det en vandring langs Lågen ned til Grinigipen.
Parkering er på den vanlige parkeringsplassen på vestsida av Lågen, men de som er dårlige til bein, kan kjøre til Helgeland på østsida, og bli kjørt ned til Lågen av Aslaug Evju

Frammøte kl. 18.00.