HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Onsdag.26. juni 2019
 
Onsdagstur til Nestangen

Her hadde fellesfløtningen i Lågen et større hengsleanlegg. Hensikten var å holde igjen tømmeret her, før det kom ned til Larvik.

Nede ved Yttersø var det ikke plass til så mye tømmer som det hvert år blei fløta ned Lågen.

I de største fløtningsåra kunne det være opp til en million stokker.

Husa fra fløtningstida står ennå, og blir holdt godt ved like av eieren, Tormod Næss. Tormod holdt for øvrig et interessant foredrag om fløtning og eierforhold i tidligere tider.

Neste tur i Hedrum historielag blir onsdag 10. juli til Skjærsjø kafe.

 
 
 
 
 

 

Frammøte kl. 18.00.