HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

UTLEIE
 
OMVISNING
Omvisning pr deltaker   50,-
     
Minstepris   300,-
MERK: Når omvisning og/eller servering bestilles, må leietakerne betale for påmeldt antall, selv om deltakere uteblir    
     
BUSSGUIDE
Vi kan stille med bussguide, som for eksempel går på bussen ved Bommestad og guider opp østsida langs Lågen, forbi Hedrum kirke, Åsrumvannet og Holmfoss. Pris pr. time   250,-

Informasjon og guiding:
Tor Bjørvik
Tlf 33 11 11 59
E-post: torbjorvik@outlook.com

   
   
     
BESTILLING AV SERVERING
Kaffe og vaffel   60,-
Kaffe og rundstykke   75,-
Grøt m tilbehør   85,-
Lapskaus m tilbehør   110,-
Minimum 10 personer pr gruppe    
     
UTLEIE AV LOKALER TIL ÅREMÅLSDAGER, MINNESAMVÆR O.L - Se bilder
  Medlem og frivillig lag og forening Nærings-organisasjon
og andre
Kjøkken, storsal og lillesal 2000,- 2500,-
     
Kjøkken   300,-
Snekkerboden   300,-
Tillegg for før/etter-arbeid   500,-
     
     
     
VIKTIG Å LESE !!! BRANNINSTRUKS 1
BRANNINSTRUKS 2
     
     
     
Alle forspørsler om utleie, bestillinger og
   
     
Ragnhild Tidemansen
Telefon 901 50 638
Epost: utleie@hhl.no

   
     
     
Les RETNINGSLINJER    
     
SALGSPRISER PÅ SOMMERÅPENT
Kaffe inkl påfyll   15,-
Vaffel   30,-
Rømmegrøt med tilbehør   70,-
Pølse m lompe/rundstykke   30,-
Ekstra pølse   15,-
Mineralvann   30,-
Is (stor / liten)   25,- / 15,-
     
     
     
     
     
o